Szociális szolgáltatások - olcsó okj képzések

Az alábbiakban tekintheti meg a szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó képzéseinket, a képzésre kattintva tekintheti meg annak részleteit:

1 oldalon összesen 5 db képzés

Szociális gondozó és ápoló képzés

Szociális gondozó és ápoló képzés

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására.

Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés

Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés

A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit.

Gyermek-és ifjúsági felügyelő képzés

Gyermek-és ifjúsági felügyelő képzés

A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, álla-potának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.

Mentálhigiénés asszisztens képzés

Mentálhigiénés asszisztens képzés

A mentálhigiénés asszisztens a szociális, kulturális, oktatási vagy egészségügyi ellátás keretében, szolgáltatásokat nyújtó intézmé-nyekben, holisztikus szemléleti alapon prevenciós, egészségmeg-őrző, fejlesztő tevékenységeket folytat és ilyen programokat szervez.

Gerontológiai gondozó képzés

Gerontológiai gondozó képzés

A gerontológiai gondozó felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására.


Vissza a képzésekhez