Részletek Szociális gondozó és ápoló

A szakképesítés azonosító száma: 34 762 01

Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló

 

A képzés megkezdésének, becsatlakozásának feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági

 


A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek,  programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
- köznyelvi és szakmai szöveget írni
- információkat gyűjteni
- a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni
- érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani
- elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni
- adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni
- klienseit motiválni
- felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz
- a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni
- a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni
- info-kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni
- feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni
- gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni
- segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában
- segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban
- az alapvető szükségleteket felmérni
- a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni
- megbízás alapján kliense érdekeit képviselni
- saját gondozási munkáját dokumentálni
- részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában
- az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni
- a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani
- az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni
- háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

 

A képzés díja: 129.000 Ft (igény esetén három részletben kiegyenlíthető)

Szakmai záróvizsga díja: 55.000 Ft

 

Képzés célja: A modulzáró vizsgák sikeres letétele, a szakmai záróvizsgára bocsájtás.

A tananyagot igény esetén ONLINE formában biztosítjuk.

Jelentkezem


Jelentkezés

Mi a jelentkezés folyamata?

  1. Töltse ki a lenti űrlapot, és kattintson a “Jelentkezem!” gombra! Ügyeljen arra, hogy a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
  2. Ezután kapni fog egy e-mailt, benne a megrendelés részleteivel és az előlegszámlával számlával.
  3. Utalja el a számla végösszegét az e-mailben található számlaszámra!
  4. Amint beérkezik az összeg, véglegessé válik a jelentkezése, melyet emailen vissza is igazolunk.

 

Ellenőrző kód


Vissza a képzésekhez