Egészségügyi és szociális tréningek

1 oldalon összesen 5 db képzés

Diabetológiai tanácsadó

Diabetológiai tanácsadó

A diabetológiai tanácsadó tréningen részt vevő képes cukorbeteget ápolni, gondozni, egyénre szabottan oktatjni a betegeket és hozzátartozóikat az egészségnevelés módszereivel, a didaktika alapelvei alapján a betegséggel kapcsolatos ismeretekre.

Gyakorló masszőr

Gyakorló masszőr

A gyakorló masszőr tréningen részt vevő gyógymasszázst, valamint hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez. A gyógymasszőr teamben dolgozva támogatja az orvos munkáját, együttműködik a gyógytornásszal, fizikoterápiás szakasszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja és pihenése érdekében.

Személyes gondoskodást nyújtó szakember

Személyes gondoskodást nyújtó szakember

A személyes gondoskodást nyújtó szakember képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat.

Egészségügyi felvilágosító, életvezetési tanácsadó

Egészségügyi felvilágosító, életvezetési tanácsadó

A tréningen résztvevő képes a szociális, kulturális, oktatási vagy egészségügyi ellátás keretében, szolgáltatásokat nyújtó intézményekben, holisztikus szemléleti alapon prevenciós, egészségmegőrző, fejlesztő tevékenységeket folytatni és ilyen jellegű programokat szervezni. Képes segítséget nyújtani a szolgáltatást igénybe vevők lelki egészségének megőrzésében, az önvédelmi technikáik megerősítésében.

Időskorúak ellátója

Időskorúak ellátója

Az időskorúak ellátója segítséget nyújt – az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés módszereinek és eszközeinek felhasználásával – a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.


Vissza a képzésekhez