Panaszkezelési rendszer

 

Minőségirányítási rendszerünk kidolgozásával arra törekszünk, hogy az ügyfelek igényeit maximálisan kielégítsük, számukra minőségi oktatást nyújtsunk.

Az ügyvezető a képzés indításakor megtartott tájékoztatón ismerteti a hallgatókkal, hogy az esetlegesen felmerülő problémájukkal elsődlegesen, közvetlenül külső munkatársunkhoz forduljanak. Amennyiben külső munkatársunk a felmerült problémát saját hatáskörében meg tudja oldani, köteles a szükséges intézkedést végrehajtani.

 Társaságunk minden munkatársának kötelessége:

  • a tudomására jutott információt bizalmasan kezelni,
  • a panaszokat korrektül és előítéletektől mentesen kezelni,
  • jelezni a problémát az ügyvezető felé,
  • megszüntetésére vonatkozó javaslatokat tennni,
  • törekedni a kompromisszum kialakítására.


Amennyiben az ügyvezető nem látja megalapozottnak a panaszt, tájékoztatja a hallgatót a további jogorvoslati lehetőségekről.
Amennyiben a külső munkatárs saját hatáskörében eljárva nem tudja megoldani a problémát, azt a hallgató írásban benyújthatja az ügyvezető felé. Az ügyvezető kivizsgálja a felmerült problémát. Intézkedéséről, döntéséről a hallgatót írásban értesíti 30 napon belül.

A belső munkatársak figyelemmel kísérik a kifüggesztett "panaszkönyvet" is. Amennyiben bejegyzést észlelnek, gondoskodnak a bejelentő első példányának az önkormányzat illetékes szakigazgatási szervéhez való eljuttatásáról.